Wat is een SEO specialist?

Een SEO-specialist (ook wel een SEO-expert genoemd) is een persoon die websites optimaliseert voor hogere rankings (posities) in zoekmachines door deze sites gebruiksvriendelijk te maken (te optimaliseren). Anders gezegd: een SEO-specialist is iemand die weet hoe hij meer bezoekers kan trekken via zoekmachines zoals Google. Hij / zij doet dit door veranderingen aan de website zelf door te voeren zoals het gebruiken van de juiste trefwoorden, tags en metatags. Het meeste werk dat een goede SEO specialist doet zal echter ‘achter de schermen’ plaatsvinden. Dus niet op de website zelf maar ‘naar de website toe’ zodat de site autoriteit opbouwt en aantrekkelijker wordt voor de zoekmachines. Dit moet zich uiteindelijk vertalen naar hogere zoekwoord-posities.

Hoe verschilt de functieomschrijving van een SEO-specialist van andere IT-experts? In wezen werkt een SEO-specialist nauw samen met zijn klant om een ​​goed resultaat te kunnen bereiken. Dit betekent dat wanneer de klant zijn wensen vertelt, de specialist dit weet te vertalen naar het juiste plan en strategie om de web​​site zo hoog mogelijk in de organische zoekresultaten te krijgen. Hij / zij moet weten wat er moet  gebeuren om het resultaat te bereiken en of dit – binnen het budget van de klant – haalbaar is. De specialist dient te weten wat er kan worden gedaan om de gewenste doelen te bereiken. Hij / zij zal vaak enkele softwaretools gebruiken om zijn werk beter te kunnen uitvoeren.

Wil een klant een goede ranking in Google behalen, dan moet de SEO-specialist weten hoe hij de juiste zoekwoorden kiest. Een onderdeel van de functie van een SEO specialist is dan ook vaak gericht op het creëren van goede inhoud. Dit kan namelijk bijdragen aan verbetering van de zoekwoordrangschikking. Goede inhoud betekent niet dat men een website vol met trefwoorden moet vullen. Wat het wel betekent, is dat zoekwoorden niet te veel mogen worden gebruikt; ze moeten net genoeg worden gebruikt om de aandacht te trekken. Een goede SEO specialist zorgt ervoor dat hij eerlijk over welke diensten voor zoekmachineoptimalisatie hij kan bieden.

Contentmarketing is een term die in de wereld van zoekmachine optimalisatie gebruikt wordt. Dit kan de vorm aannemen van het plaatsen van een blog, het schrijven van artikelen, het indienen van een website bij directories en nog veel meer. Dit kan een techniek zijn om de autoriteit van de website op te bouwen en kan de SEO-specialist  helpen om betere/hogere posities te behalen in Google en andere zoekmachines zoals Yahoo en Bing. Een SEO-specialist zal dan artikelen (laten)  maken die aantrekkelijk zijn voor online lezers en ook aantrekkelijk zijn voor zoekmachines. Hij moet woorden of uitdrukkingen gebruiken die relevant zijn voor het product of de dienst die te koop is.

Een andere manier om online zichtbaarheid en posities te verbeteren, is via sociale media. Contentmarketing die via social media wordt gedaan, is niet alleen aantrekkelijk voor online lezers, maar trekt ook de aandacht van degenen die de social media sites bezoeken. Het gebruik van trefwoorden in de inhoud helpt bij het aantrekken van meer klanten en kan zo de rangschikking en zichtbaarheid van producten en diensten verbeteren. Het is het doel van een zoekmachineoptimalisatiespecialist om de rankings in Google, Yahoo of MSN te verbeteren, vaak moeten er meerdere geavanceerde technieken gebruikt worden om goed resultaat te bereiken.

Er zijn veel verschillende aspecten van online marketing waarmee u rekening moet houden. Een zoekmachineoptimalisatiespecialist zal websites optimaliseren door middel van linkbuilding, artikel marketing, sociale media, betaalde media en andere zoekmachineoptimalisatie. Elk van deze componenten heeft zijn eigen set regels en vereisten. Het gebruik van links in artikelen die op blogs en andere platforms worden gepubliceerd, moet bijvoorbeeld mogelijk worden gecontroleerd door een consultant voor zoekmachineoptimalisatie. Wanneer de klant ook betaalde online marketing inzet dan zal  deze strateeg doorgaans moeten samenwerken met het SEO-team/ de zoekmachineoptimalisatie specialist, om het werk van deze twee specialisten op elkaar aan te laten sluiten.

Een andere manier om websites te optimaliseren is door middel van zoekwoorden onderzoek en het kiezen van de juiste zoekwoorden en woordgroepen. SEO experts kunnen ook zoekwoorden vinden die niet erg concurrerend zijn om zo sneller wat eerste resultaten te behalen. Deze specialisten bepalen vervolgens de beste zoekwoordcombinaties die kunnen worden gebruikt. Om succesvol te zijn moeten de juiste keuzes worden gemaakt, onder andere bij het kiezen van de juiste zoekwoorden. Pas dan kan ervoor gezorgd worden de website wordt geoptimaliseerd vaar deze zoekwoorden.

Een ander belangrijk aspect van SEO (zoekmachine optimalisatie) is ervoor zorgen dat de website technisch op de juiste manier is opgezet. Dit zorgt ervoor dat deze zichtbaar kan zijn voor mensen die zoeken in verschillende zoekmachines, waardoor deze op zijn beurt een betere positie krijgt. Er zijn een aantal verschillende manieren waarop SEO specialisten ervoor kunnen zorgen dat hun sites de best mogelijke ranking krijgen. Deze omvatten altijd zaken als ervoor zorgen dat de site correct is geoptimaliseerd zodat deze goed scoort voor specifieke sleutelzinnen of tref/zoekwoorden die worden gebruikt. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat als het gaat om SEO, de concurrentie vandaag de dag zeer hoog is en het daarom cruciaal is dat de sites niet alleen correct worden geoptimaliseerd, maar ook dat ze zo effectief mogelijk worden opgezet, zowel vanuit een technisch perspectief en vanuit het oogpunt van de gebruiker.

Het arbeidsrecht en de werknemer

Afbeeldingsresultaat voor rechtbank

Enkele belangrijke begrippen in de arbeidsrechtelijke verhouding:

‘Tegen vergoeding’

Het eerste element van de omschrijving van het begrip ‘het ter beschikking stellen van ‘ arbeidskrachten’ is dat de terbeschikkingstelling ‘tegen vergoeding’ plaatsvindt, dus u dat de intermediair door de inlener wordt beloond voor zijn diensten. Van de kant van de intermediair gezien gaat het dan om een activiteit die leidt tot economisch voordeel. Meer weten? Bezoek: advocaat-rotterdam.com voor artikelen.

Ook wanneer de inlener de intermediair producten of diensten levert waarop eerder korting wordt toegepast op de door de intermediair verschuldigde prijs, kan er al sprake zijn van het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Of de intermediair het oogmerk heeft om winst te behalen is niet van belang; zelfs het ter beschikking stellen van een werknemer waarbij alleen de arbeidskosten worden vergoed, valt in beginsel onder de reikwijdte van het vergoedingselement van de omschrijving.

Voortzetting

Om te kunnen spreken van de voortzetting van de arbeidsovereenkomst moet het gaan om arbeidsovereenkomsten die wat betreft inhoud en arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk van elkaar verschillen. Zo bestaat er tussen de werkzaamheden als bemiddelaar en die als personeelsfunctionaris, zowel inhoudelijk als wat betreft de betaling, de plaats het verrichten van de werkzaamheden en de overige omstandigheden een zodanig verschil dat van een voortzetting van de oude arbeidsovereenkomst geen sprake is als een onderneming van de hand wordt gedaan is een voorbeeld waarbij strijdigheid wel aanwezig is?’

De werknemer is namelijk op grond van het Burgerlijk Wetboek beschermd daar waar sprake is van de overgang van een onderneming. Ook de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door een onderbreking van het werk door een van buiten komend onheil, zoals een orkaan, is niet acceptabel.

Door de wet aangegeven

Het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de tijd die door de wet is aangeven waarvan in lid 1 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek sprake is, komt in ons huidige recht niet voor.

Door het gebruik aangegeven

lid 1 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek opent met de verwijzing naar het gebruik de mogelijkheid dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen zonder dat de werkgever en de werknemer dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Bij ‘het gebruik’ zal het in eerste instantie gaan om het plaatselijk gebruik. Mocht dat geen uitkomst geven dan kan worden teruggevallen op het gebruik in de bedrijfstak of de beroepsgroep.

Onder het gebruik kan mogelijk vallen het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van een leeftijd waarop een aan die overeenkomst verbonden ouderdomspensioen ingaat. Zodra bij het gebruik leeftijd een rol speelt zal wel rekening moeten worden gehouden met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd overeengekomen. Het niet-voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste van een dergelijk beding of het niet-gelden van het beding voor beide partijen leidt tot nietigheid ervan. In de literatuur wordt verschillend gedacht over het antwoord op de vraag wat het rechtsgevolg is van een tussentijdse opzegging als dit niet is bedongen: alblasarbeidsrecht.nl.

Zo wordt gesteld dat een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd waarbij wordt gekozen voor een letterlijke uitleg van het bewuste artikellid. Dat betekent dat er dan sprake zou zijn van een vernietigbare opzegging. Daartegenover staat de opvatting dat een opzegging zonder een dergelijk beding niet vernietigbaar is, wat gebruikelijk is bij opzegverboden (zie art. 7:677 lid 5 BW) maar maakt dat de opzeggende partij schadeplichtig is. Voor dit laatste standpunt is veel te zeggen omdat ingeval er sprake zou zijn van vernietigbaarheid dit door de wetgever wel zou zijn aangegeven.

Niet alleen kan een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd schriftelijk worden overeengekomen. Ook de wet voorziet in tussentijdse beëindigingen. Zo kunnen na de dood van de werkgever zijn erfgenamen en de werknemer de arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd opzeggen. Ook kan de werknemer een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor langer dan vijf jaar of voor de duur van het leven na vijf jaar opzeggen (zie art. 7:684 lid 1 BW.