Overuren en zzp-ers in het arbeidsrecht

Werkgevers huren vaak werknemers in en categoriseren ze als onafhankelijke contractanten om overuren, belastingen en het naleven van andere arbeidsregelingen en wetten te vermijden. In dit soort zaken kunnen rechtbanken dan ook kritisch kijken en beoordelen of de zzp-er niet eigenlijk een werknemer is. Een arbeidsrecht advocaat kan beoordelen welke constructie juridisch van toepassing is en het kan dan ook zeker nuttig zijn dit vooraf te laten beoordelen. Op arbeidsrecht advocaat Maastricht staan meer details.

De vraag om te bepalen of iemand een werknemer of een onafhankelijke zzp-er is, leeft dan ook bij zowel werkgevers als werknemers en zzp-ers. Van belang is uiteraard hoe de belastingdienst er naar kijkt. Een belangrijke factor is in hoeverre de opdrachtgever het recht heeft om controle uit te oefenen. Met andere woorden: hoe liggen de machtsverhoudingen? Wanneer de opdrachtgever geen recht van richting en controle over de werknemer heeft, dan kan dat een belangrijke aanwijzing zijn dat de ingehuurde persoon geen werknemer is. De vraag is in veel gevallen wat het recht om te controleren inhoudt.

 1. Onderricht of superviseert u de werknemer terwijl deze werkt?
  Onafhankelijke opdrachtnemers zijn vrij om te werken zoals zij dat nodig achten. Het is het eindresultaat dat belangrijk is voor onafhankelijke aannemers. Als er bedrijfsprocedures zijn of als de werknemer specifieke instructies krijgt over hoe het werk te doen, is de kans groot dat de werknemer een werknemer is.
 2. Kun je de werknemer op elk moment ontslaan of kan de werknemer op elk moment stoppen zonder kennisgeving?
  Als u het recht hebt om de werknemer zonder kennisgeving te ontslaan, toont dit sterk aan dat u het recht hebt om de werknemer te controleren. Onafhankelijke contractanten worden ingehuurd voor specifieke taken en kunnen pas worden ontslagen als de taak is voltooid. Onafhankelijke opdrachtnemers zijn niet vrij om te stoppen met weinig of geen kennisgeving vooraf.
 3. Maakt het verrichte werk deel uit van uw reguliere werkzaamheden?
  Werk dat een noodzakelijk onderdeel van de reguliere handel of het bedrijfsleven is, wordt normaal gedaan door werknemers. Uitbesteding is natuurlijk een optie maar ligt bij primaire bedrijfsprocessen minder voor de hand. Iets dat af en toe moet worden gedaan, wordt makkelijker beschouwd als werk dat door een zzp-er is gedaan. Regelmatig de telefoon opnemen om bestellingen aan te nemen, is bijvoorbeeld niet iets dat normaliter door een onafhankelijke opdrachtnemer worden gedaan.
 4. Heeft de uitvoerder een afzonderlijk gevestigde onderneming?
  Onafhankelijke contractanten houden zich voor het grote publiek beschikbaar voor het uitvoeren van diensten (vergelijkbaar met die voor de opdrachtgever). Dit kan een aanwijzing zijn dat men te maken heeft met een (normaal gesproken) onafhankelijke aannemer. Onafhankelijke opdrachtnemers zijn volgens arbeidsrecht advocaten ook vrij om werknemers in te huren en het werk aan anderen toe te wijzen. Ook kunnen ze hun werknemers ontslaan zonder uw medeweten. Onafhankelijke opdrachtnemers adverteren vaak hun diensten en zoeken nieuwe klanten door het gebruik van visitekaartjes.
 5. Kan de uitvoerder vrij zakelijke beslissingen nemen die van invloed zijn op het financiële resultaat?
  Een persoon is normaal gesproken een onafhankelijke contractant wanneer hij of zij vrij is om zakelijke beslissingen te nemen die van invloed zijn op zijn of haar vermogen om winst te maken of verlies te lijden. Dit houdt een reëel economisch risico in, niet alleen het risico dat men niet wordt betaald.
 6. Doet men substantiële investering(en) die een financieel risico op verlies tot gevolg kunnen hebben?
  Onafhankelijke uitvoerders leveren de gereedschappen, apparatuur en benodigdheden die nodig zijn om het werk uit te voeren. Onafhankelijke aannemers investeren normaal gesproken zelf in de items die nodig zijn om hun taken te voltooien.
 7. Heeft u werknemers die hetzelfde soort werk doen?
  Als het werk dat wordt gedaan in wezen hetzelfde is als het werk dat normaal door uw werknemers wordt gedaan, geeft dit aan dat de werknemer inderdaad een werknemer is (hoort te zijn).
 8. Biedt u training voor de werknemer?
  Wanneer training vereist is om de taak uit te voeren, is dit een indicatie dat het om een werknemer gaat en niet om een zzp-er.
 9. Wordt de werknemer een vast salaris, een uurloon of op basis van stukloon betaald?
  Onafhankelijke aannemers komen over het algemeen overeen om een klus te klaren en betaald te krijgen voor de klus.
 10. Heeft de werknemer eerder dezelfde of vergelijkbare diensten voor u als werknemer verricht?
  Als de werknemer eerder dezelfde of soortgelijke diensten heeft uitgevoerd als een werknemer, dan is de werknemer waarschijnlijk nog steeds een werknemer.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp kun je altijd overwegen een arbeidsrecht advocaat of website zoals https://advocaatarbeidsrecht.org/ te raadplegen.