Het arbeidsrecht en de werknemer

Enkele belangrijke begrippen in de arbeidsrechtelijke verhouding: ‘Tegen vergoeding’ Het eerste element van de omschrijving van het begrip ‘het ter beschikking stellen van ‘ arbeidskrachten’ is dat de terbeschikkingstelling ‘tegen vergoeding’ plaatsvindt, dus u dat de intermediair door de inlener wordt beloond voor zijn diensten. Van de kant van de intermediair gezien gaat het dan […]

Overuren en zzp-ers in het arbeidsrecht

Werkgevers huren vaak werknemers in en categoriseren ze als onafhankelijke contractanten om overuren, belastingen en het naleven van andere arbeidsregelingen en wetten te vermijden. In dit soort zaken kunnen rechtbanken dan ook kritisch kijken en beoordelen of de zzp-er niet eigenlijk een werknemer is. Een arbeidsrecht advocaat kan beoordelen welke constructie juridisch van toepassing is […]